Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

30.01.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Komisija za hartije od vrijednosti je regulatorni i nadzorni organ tržišta hartija od vrijednosti.

Komisija za hartije od vrijednosti u skladu sa članom 86 stav 1 tačka 3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 i 14/12) vrši nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu Zakona u okviru utvrđenih nadležnosti u odnosu na sljedeće obveznike:
- društva za upravljanje investicionim fondovima i filijale stranih društava za upravljanje investicionim fondovima;
- društva za upravljanje penzionim fondovima i filijale stranih društava za upravljanje penzionim fondovima;
- berzanske posrednike i filijale stranih berzanskih posrednika.

Komisija za hartije od vrijednosti je prva organizacija u Crnoj Gori koja je usvojila Listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija 2004. godine.

Takođe, Komisija za hartije od vrijednosti je među prvima usvojila Uputstvo o  analizi rizika pranja novca i procedurama "upoznaj svog klijenta" i drugim procedurama za prepoznavanje sumnjivih transakcija, dana 28.11.2008. godine kojim se utvrđuju bliži uslovi za sačinjavanje procedura ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, društava za upravljanje investicionim i penzionim fondovima i investicionih fondova, kastodi banaka i drugih lica koja obavljaju poslove sa hartijama od vrijednosti kao svoju profesionalnu djelatnost, u vezi sa prepoznavanjem sumnjivih transakcija na tržištu hartija od vrijednosti. U okviru Twining projekta MNO8 IB FI 01 pod nazivom Jačanje regulatornog i nadzornog kapaciteta finansijskih regulatora, usvojene su izmjene i dopune ovog Uputstva.

Nadalje, u Pravilima o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti („Službeni list, CG", br. 78/09 i 49/11) Komisija za hartije od vrijednosti je, između ostalog, propisala:
- obavezu ovlašćenih učesnika da identifikaciju klijenata vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i
- da je ovlašćeni učesnik ovlašćen da odbije nalog klijenta ukoliko sumnja u pranje novca i finansiranje teroristickih aktivnosti.

Dana 24.03.2006. godine Komisija za hartije od vrijednosti je sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma potpisala Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti.

Maja 2011. godine Komisija za hartije od vrijednosti ja u okviru Twinning projekta „Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora u Crnoj Gori", zajedno sa Centralnom Bankom Crne Gore, Agencijom za nadzor osiguranja i predstavnicima iz Holandije izradila brošure posvećene klijentima i zaposlenima u finansijskim institucijama.

9. februara 2012. godine Komisija za hartije od vrijednosti je donijela Smjernice za analizu rizika radi spriječavanja pranja novca i finasiranja terorizma kod učesnika na tržištu hartija od vrijednosti.

U organizaciji Komisije za hartije od vrijednosti i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, 20.03.2013. godine, u prostorijama Komisije, održana je obuka za kontrolore Komisije i za obveznike nad kojima ona vrši nadzor shodno Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Predmet obuke bio je dodatna edukacija obveznika i kontrolora Komisije, kao nadzornog organa, u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta kontrola i pravilne primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Predstavnici Komisije za hartije od vrijednosti učestvovali su, 27. i 28.03.2013. godine, u radionici posvećenoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma „Sprovođenje nadzora nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma od strane Komisije za hartije od vrijednosti i Agencije za nadzor osiguranja" - Pržno, organizovanoj od strane Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju - Misija u Crnoj Gori (OSCE) i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore.

 

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14 od 04.08.2014)

Fajlovi :

Brošura "Novac od Kriminala? Ne, Hvala!" za klijente finansijskih institucija
Brošura "Novac od Kriminala? Ne, Hvala!" za zaposlene u finansijskim institucijama
Memorandum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Tabelarni prikaz podataka o učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti i njihovim internim aktima o analizi rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Smjernice za analizu rizika radi spriječavanja pranja novca i finasiranja terorizma kod učesnika na tržištu hartija od vrijednosti

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb