Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

20.03.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Zakoni i uredbe

Na ovoj stranici nalaze se zakoni i uredbe koji se direkno ili indirekno odnose na tržište hartija od vrijednosti u Crnoj Gori. 

Fajlovi :

Zakon o privatizaciji privrede ("Sl.list RCG", br. 23/96, 6/99, 59/00, 42/04)
Zakon o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja ("Sl. list RCG", br. 38/02)
Uredba o načinu izdavanja obveznica i postupku ostvarivanja prava na refundaciju bivših vlasnika ("Sl. list RCG", br. 10/06)
Odluka o emisiji obveznica Republike Crne Gore po osnovu devizne stednje gradjana ("Sl. list RCG", br. 42/04, 56/06)
Odluka o II emisiji obveznica Republike Crne Gore po osnovu obeštećenja bivših vlasnika ("Sl. list RCG", br. 17/06,49/06 )
Zakon o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji ("Sl. list RCG", br. 2/92 i "Sl. list Crne Gore", br. 40/11)
Zakon o bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08, 44/10, 40/11)
Zakon o stečaju ("Sl. list Crne Gore", br. 01/11 od 11.01.2011)
Zakon o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list CG" br. 40/11)
Zakon o računovodstvu i reviziji ("Sl. list RCG", br. 69/05 i "Sl. list Crne Gore", br. 32/11)
Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. list RCG", br. 45/05 i "Sl. list CG", br. 40/11)
Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (Službeni list Crne Gore, broj 19/09)
Uredba o konverziji devizne štednje građana u obveznice (Službeni list Crne Gore, broj 40/08)
Zakon o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana ("Sl. list RCG", br. 55/03, 11/04, 73/10)
Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju ("Sl. list RCG", br. 21/04 i "Sl. list Crne Gore", br. 12/07, 73/10)
Zakon o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 06/13)
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14 od 04.08.2014)
Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list Crne Gore", br. 018/11, 052/16)
Zakon o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 1/2018)
Zakon o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 37/17)
Zakon o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11, 13/18)
Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Sl. list RCG", br. 78/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 13/18)

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb