Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

19.05.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Centralna Depozitarna Agencija

Centralna Depozitarna Agencija (CDA) je fundamentalni dio infrastrukture tržišta kapitala u Crnoj Gori koji obavlja poslove registrovanja dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, poslove kliringa i saldiranja sklopljenih transakcija s tim hartijama i druge poslove u vezi sa dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti.

CDA obavlja sljedeće usluge, dizajnirane da zadovolje potrebe emitenata, investitora i ovlašćenih učesnika:

• Registrovanje i čuvanje dematerijalizovanih hartija od vrijednosti,
• Vođenje računa emitenata, odnosno vlasnika hartija od vrijednosti i izdavanje potvrde o stanju i promjenama na tim računima,
• Prenos, deponovanje, saldiranje i kliring po zaključenim poslovima u prometu hartija od vrijednosti,
• Korporativne aktivnosti emitenata vezane za distribuciju razlicitih vlasničkih prava,
• Obavljanje usluga izdavanja ISIN broja (International Securities Identification Numbers) emitentima u Crnoj Gori,
• Sve mjere i poslove koji se pokazu korisnim ili nužnim za ostvarivanje i unaprijeđenje svrhe Društva.

Uz pomoć USAID, obezbijeđen je kompletan sistem registracije, kliringa i depozitara.

Ukoliko želite da saznate više o CDA, posjetite njihov web site www.cda.me

Lista 10 najvećih akcionara

Godišnji izvještaj sa izvještajem revizora za 2010. godinu

Fajlovi :

Statut CDA
Simboli trgovina
Uputstvo govornog automata
Pravila CDA
Uputstva CDA

13.07.2008

Fajlovi :

Statut CDA
FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb