Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

09.07.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Brokerska i dilerska društva

Ovlašćeni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti - brokerska i dilerska društva

Poslove sa hartijama od vrijednosti obavljaju ovlašćceni ucesnici, koji se osnivaju kao akcionarska drustva kojima je jedina djelatnost obavljanje tih poslova u skladu sa dozvolom za rad.

U skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti, poslovi sa hartijama od vrijednosti koje mogu da obavljaju ovlašćceni ucesnici su:

• posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime, a za tuđ račun) uz naplatu provizije (brokerski poslovi), 
• trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi), 
• upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti koje pripadaju drugom licu (poslovi investicionog menadžera); 
• preuzimanje cijele nove emisije hartija od vrijednosti u cilju dalje prodaje u korist emitenta ili garantovanje emitentu da će neprodati dio preuzete emisije biti kupljen od strane preuzimaoca (poslovi preuzimanja emisije - underwrighting-a); 
• davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa ili preuzimanja hartija od vrijednosti (poslovi investicionog savjetnika); i 
• drugi poslovi za koje Komisija odredi da predstavljaju poslove sa hartijama od vrijednosti.

Registar ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti:

Bull and Bear Broker Diler Investicioni savjetnik a.d. Podgorica
CG Broker Diler a.d. Podgorica
Universal Capital Bank a.d. Podgorica
Global Broker Diler a.d. Podgorica
Hipotekarna Banka a.d. Podgorica
Invest Banka Montenegro a.d. Podgorica
Market Broker a.d. Bijelo Polje
NK Broker a.d. Nikšić
Podgorički Broker Diler a.d. Podgorica
VIP Broker-Diler a.d. Podgorica
Erste Bank a.d. Podgorica
Limit Prime Securities BDIM a.d. Podgorica

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb