Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

29.10.2010

Štampaj NovostPošalji Novost

Dobrovoljni penzioni fondovi


Penziona reforma, kao jedan od ključnih elemenata ukupnog programa ekonomskih reformi u Crnoj Gori, ima za cilj uspostavljanje i kreiranje dugoročno održivog penzinog sistema zasnovanog na individualnoj kapitalizovanoj štednji.

Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima 12. decembra 2006. godine ("Službeni list RCG", br. 78/06 i 14/07), ustanovljen je treći stub penzione reforme, kao vid dobrovoljne penzijske štednje. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore je, kao nadzorni organ na tržištu kapitala, pristupila izradi pratećih podzakonskih akata, koji zajedno sa zakonom predstavljaju dobru osnovu za sprovođenje reforme.

Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima uređuje uslove za osnivanje društava za upravljanje penzionim fondovima i organizovanje dobrovoljnih penzionih fondova. Do sada su, od Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, dobila dozvolu za rad sljedeća društva za upravljanje penzionim fondovima:

                Naziv društva                        
 Datum dobijanja dozvole za rad      
 DZU Atlas Penzija
 18.03.2008. godine
 DZU Market Invest
 16.12.2008. godine

U Crnoj Gori za sada posluju dva dobrovoljna penziona fonda:

 Naziv dobrovoljnog penzionog fonda  
   Datum dobijanja dozvole za rad    
 Penzija Plus
 16.07.2008. godine
 Market Penzija
 03.07.2009. godine

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb