Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

22.11.2016

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 95 stav 1 tač. 1), 2) i 3), čl. 145 st. 1 tač. 4) i 6) i čl. 145 st. 2 Zakona o investicionim fondovima, ("Službeni list CG", br. 54/11) i čl. 4 stav 2 stav 2 i 3, čl. 16 st. 1 tač. 4), čl. 23 st. 1 tač. 1) i 4 ) i čl. 23. st. 2 tač. 5) alineja 4) i tač. 14) Pravila o bližim uslovima, načinu i postupka vršenja nadzora poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima, investicionih fondova i depozitara ("Službeni list CG", br. 53/14), na 229. sjednici od 17.11.2016. godine donijela Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondom EUROINVEST AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 78, PRODUŽAVA mjera privremene zabrane raspolaganje imovinom investicionog fonda: ZATVORENI INVESTICIONI FOND EUROFOND AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 78, izrečena tačkom 1 rješenja br. 04/3-35/63-15 od 25.5.2016. godine, do dana izmirenja obaveza prema akcionarima koji su glasali protiv usvajanja Programa razvoja Fonda i zahtijevali isplatu akcija u skladu sa članom 185 Zakona o investicionim fondovima.

Fajlovi :

Rješenje

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb