Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

22.08.2017

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje o smanjenju kapitala emitenta NLB banka a.d. Podgorica

Komisija za hartije od vrijednosti je na 264. sjednici od 03.08.2017. godine, na osnovu člana 8 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i "Službeni list CG", br. 06/13) i člana 59 Zakona o prvrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG", 40/11) i člana 5 i 19 Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 75/15 i 56/16), donijela Rješenje o smanjenju kapitala emitenta NLB banka a.d. Podgorica.

Fajlovi :

Rješenje

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb