Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

24.01.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje o smanjenju kapitala emitenta Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić

Komisija za hartije od vrijednosti je na 2. sjednici od 12.01.2018. godine, na osnovu člana 8 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i "Službeni list CG", br. 06/13) i člana 59 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/12 i "Službeni list CG", br. 40/11) i člana 5 i 19 Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Službeni list CG", br. 75/15 i 56/16), donijela Rješenje o smanjenju kapitala emitenta Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić.

Fajlovi :

Rješenje

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb