Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

23.10.2008

Štampaj NovostPošalji Novost

Publikacija “Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore”

Projekat "Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore" pokušava da odgovori na pitanja da li je i koliko uspješno postavljen osnovni institucionalni i regulatorni okvir za razvoj tržišta kapitala, kakvi su dosadašnji rezultati razvoja tržišta kapitala, kako će se dalje razvijati tržište kapitala u Crnoj Gori, zašto je finansijski sistem zasnovan na tržištu kapitala imanentan osnovnom konceptu ekonomskog sistema u Crnoj Gori, gdje je mjesto i uloga penzionih reformi u razvoju tržišta kapitala u Crnoj Gori i sl.

Koncept tranzicije u Crnoj Gori polazi od toga da se institucije savremenog tržišta mogu graditi i prirodno razvijati samo u ambijentu otvorene privrede, liberalnog ekonomskog sistema i slobodne tržišne ekonomije. Osnovna promjena u tranziciji je promjena ekonomske strukture i strukture vlasništva, odnosno proces privatizacije. Privatna svojina i jasno definisana svojinska prava treba da rezultiraju povećanjem efikasnosti privrede, a rezultat privatizacije treba da bude slobodna razmjena svojinskih prava, odnosno razvoj tržišta kapitala i ukupnog finansijskog tržišta.

Stoga, prirodan nastavak privatizacije, posebno masovne vaučerske privatizacije koja je sprovedena u Crnoj Gori 2001. godine, je razvoj tržišta kapitala. Razvoj tržišta kapitala podrazumijeva kreiranje zakonskog i institucionalnog okvira za njegovo funkcionisanje.

Upravo zbog toga se nameću pitanja: Da li je i koliko uspješno postavljen osnovni institucionalni i regulatorni okvir za razvoj tržišta kapitala? Kakvi su dosadašnji rezultati razvoja tržišta kapitala? Kako će se dalje razvijati tržište kapitala?

Projekat „Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore" pokušava da odgovori na ova, i druga pitanja, kroz detaljnu analizu dosadašnjeg razvoja tržišta kapitala u Crnoj Gori, njegovog uticaja na razvoj ostalih ekonomskih sektora i cjelokupnu ekonomsku aktivnost; kroz analizu njegove uloge u procesu tranzicije, i njegovog razvojnog potencijala.

 

Fajlovi :

Uticaj tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb