Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

11.07.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u organizatoru tržišta, investicionom društvu i centralnom klirinškom depozitarnom društvu

Komisija za tržište kapitala je na osnovu čl. 158 st. 5, 159 st. 2, 210 st. 1 i 365 st. 3 Zakona o tržištu kapitala (»Službeni list CG« br. 1/18), je na 20. sjednici održanoj 29.06.2018. godine donijela ...

Opširnije

15.06.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje o okončanju javne ponude za preuzimanje

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 35 stav 3 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), na 18. sjednici od 15.06.2018. godine donijela Rješenje o ...

Opširnije

11.06.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Obavještenje o održavanju semninara na temu korporativno upravljanje

Novine u zakonskoj regulativi koja uređuje tržište kapitala i organizaciju i poslovanje akcionarskih društava pred nas su postavile zadatak obuke i dodatne edukacije akcionarskih društava u vezi sa obaveznim ...

Opširnije

08.06.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Nacrt pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u organizatoru tržišta, investicionom društvu i centralnom klirinškom depozitarnom društvu

Komisija je na osnovu čl. 158 st. 5, 159 st. 2, 210 st. 1 i 365 st. 3 Zakona o tržištu kapitala (»Službeni list CG« br. 1/18), je na 17. sjednici održanoj 08.08.2018. godine donijela Nacrt pravila o sadržaju za ...

Opširnije

08.06.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Rješenje Komisije za tržište kapitala

Komisija je na osnovu člana 104 stav 5 Zakona o upravnom postupku ("Sl. List CG", br. 56/14 i 37/17), na 16. sjednici od 01.06.2018. godine donijela Rješenje kojim se prekida upravni postupak po Izvještaju ...

Opširnije

23.02.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Odgovor Komisije na zahtjev za davanje mišljenja Deloitte d.o.o. Beograd

...

Opširnije
12345Sledeća stranica

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb