• Obavještenje za članove DPF Penzija Plus

  • Obavještenje za članove DPF Market Penzija

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More

Nacrt Uputstva za sprovođenje revizije informacionog sistema investicionih društava od strane revizorskih društava

Nacrti Uputstva sa 133. sjedinice od 25.12.2020.g
Read More

Pregled poslednje dodatih izvještaja za emitente

Novosti


Regulativa

Obrasci
Sprječavanje

pranja novca i finansiranja terorizma

Međunarodna saradnja

StrategijaPublikacijeTvining projekat

Komisija za tržište kapitala je zakonom ustanovljeno nezavisno regulatorno tijelo osnovano radi uređivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine u skladu sa međunarodnim pravilima i principima Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), pravnim okvirom Evropske Unije u ovoj oblasti (EU Acquis) i pravilima Evropskog nadležnog organa za hartije od vrijednosti i tržišta (ESMA).

12

Investicionih društava

9

Investicionih fondova

2

Dobrovoljna penziona fonda

27

Zaposlenih