Dobro došli na nove stranice 

Komisije za tržište kapitala

Novosti


Regulativa





Obrasci




Sprječavanje

pranja novca i finansiranja terorizma

Međunarodna saradnja

Strategija



Publikacije



Putni nalozi



Komisija za tržište kapitala je javni organ 

za kontrolu tržišta kapitala

 

Komisija za tržište kapitala je zakonom ustanovljeno nezavisno regulatorno tijelo osnovano radi uređivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine u skladu sa međunarodnim pravilima i principima Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), pravnim okvirom Evropske Unije u ovoj oblasti (EU Acquis) i pravilima Evropskog nadležnog organa za hartije od vrijednosti i tržišta (ESMA).

0

Investicionih društava

0

Investicionih fondova

0

Dobrovoljna penziona fonda

0

Zaposlenih

Pregled poslednje dodatih izvještaja za emitente