Nacrt Pravila o dopuni Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja

Komisija za tržište kapitala je na 121. sjednici od 22. septembra 2020. godine, donijela Nacrt Pravila o dopuni Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja
 
 
Nacrte možete preuzeti sa stranice Javna rasprava a zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me