info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Rješenja sa 35. sjedine od 16.11.2018.g

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 stav 1 tačka 2 i člana 153 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. list Crne Gore“, br. 1/2018), na 35. sjednici od 16. novembra 2018. godine, donijela rješenja o davanju saglasnosti na odluke o izboru članova Odbora direktora Montenegroberze a.d. Podgorica.