info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Nacrti Pravila sa 41. sjedine od 31.12.2018.g

Komisija za tržište kapitala je na 41. sjednici od 31. decembra 2018. godine, donijela:

    Nacrt Pravila o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o koncesionim i drugim naknadama

      Nacrte možete preuzeti sa stranice Javna rasprava a zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me