Informacija o roku za dostavljanje polugodišnjih finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti za 2018. godinu

Rok za dostavu polugodišnjeg finansijskog izvještaja emitenata hartija od vrijednosti za period 01.01.-30.06.2018. godine, je 31. avgust 2018. godine, odnosno 2 mjeseca od isteka perioda na koji se izvještaj odnosi, a shodno članu 99 Zakona o tržištu kapitala.

Poslednje novosti

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More

Nacrt Uputstva za sprovođenje revizije informacionog sistema investicionih društava od strane revizorskih društava

Nacrti Uputstva sa 133. sjedinice od 25.12.2020.g
Read More

Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Nacrti Pravila sa 132. sjedinice od 10.12.2020.g
Read More

Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Global broker diler

RJEŠENJE PRIVREMENO SE OBUSTAVLJA dozvola za rad investicionom društvu GLOB...
Read More