info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Mišljenje Komisije u vezi sa upisom u Registar vezanih zastupnika

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 stav 1 tačka 7 Zakona o tržištu kapitala („Sl. list Crne Gore“, br. 1/2018), na 34. sjednici od 9. novembra 2018. godine, donijela Mišljenje u vezi sa upisom u Registar vezanih zastupnika.