info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Nacrt Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 154 stav 3, člana 212 stav 6 i člana 371 stav 2 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18), na sjednici od 14. septembra 2018. godine, donijela Nacrt Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva.


Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.