Obavještenje o roku za podnošenje godišnjeg finasijskog izvještaja emitenta

Imajući u vidu nepredviđene okolnosti, novonastalu situaciju sa koronavirusom, Komisija će rok za podnošenje godišnjih finansijskih iskaza emitenata za 2019. godinu koji ističe 31. marta 2020. godine produžiti za 15 dana, te će se blagovremeno podnijetim smatrati finansijski iskazi dostavljeni do 15. aprila 2020. godine.


Takođe, navedene finansijske izvještaje, shodno pravilima Komisije za tržište kapitala, nije potrebno dostavljati u štampanom formatu, već je iste dovoljno dostaviti putem maila na fie@scmn.me.


Komisija za tržište kapitala

Poslednje novosti

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More

Nacrt Uputstva za sprovođenje revizije informacionog sistema investicionih društava od strane revizorskih društava

Nacrti Uputstva sa 133. sjedinice od 25.12.2020.g
Read More

Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Nacrti Pravila sa 132. sjedinice od 10.12.2020.g
Read More

Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Global broker diler

RJEŠENJE PRIVREMENO SE OBUSTAVLJA dozvola za rad investicionom društvu GLOB...
Read More