Saopštenje Komisije za tržište kapitala

U želji da doprinese naporima i aktivnostima cjelokupnog crnogorskog društva u borbi na suzbijanju i zaštiti od novog korona virusa COVID-19, Komisija za tržište kapitala je opredijelila 5.000 Eura koji će biti uplaćeni na račun određen za donacije Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti.


Takođe, na individualnom nivou, članovi Komisije su opredijelili 50 % ličnog dohotka koji će uplatiti na račun Nacionalnog koordinacionog tijela.


KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA

Poslednje novosti

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More

Nacrt Uputstva za sprovođenje revizije informacionog sistema investicionih društava od strane revizorskih društava

Nacrti Uputstva sa 133. sjedinice od 25.12.2020.g
Read More

Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Nacrti Pravila sa 132. sjedinice od 10.12.2020.g
Read More

Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Global broker diler

RJEŠENJE PRIVREMENO SE OBUSTAVLJA dozvola za rad investicionom društvu GLOB...
Read More