Edukacija

 

Informativni materijal u vezi investiranja u hartije od vrijednosti i učešća u privatnom penzionom fondu.


U okviru aktivnosti twinning projekta Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora u Crnoj Gori Komisija je zajedno sa predstavnicima bugarske Komisije za finansijski nadzor izradila informativni materijal u vezi investiranja u hartije od vrijednosti i učešća u privatnom penzionom fondu.