info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Opšte informacije i biografije članova Komisije

 

Članove Komisije imenuje Skupština Crne Gore na predlog Vlade Crne Gore. Komisija ima 5 članova, i to: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 


Aktuelni saziv Komisije čine:

• dr Zoran Đikanović, predsjednik

• Ranko Jovović, zamjenik predsjednika

• Draško Malbaški, član

• Azra Šehović, član

• Asmir Pepić, član

biografije:

dr Zoran Đikanović je rođen u Podgorici, 1966. godine. Diplomirao je 1991. na  Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.


Magistrirao je 1999. godine na  Postdiplomskim studijama "Preduzetnička ekonomija", Ekonomski fakultet u Podgorici, na temu "Restrukturiranje preduzeća putem Management Buy-Out, inostrana iskustva i i skustva u Crnoj Gori". 


Doktorirao je 2006. godine na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici, na temu "Regulativa tržišta kapitala u Crnoj Gori - analiza uticaja regulative na razvoj tržišta".


Objavio je desetak naučnih radova, pretežno na temu privatizacije i tržišta kapitala.


Član je Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore od decembra 2000. godine. Na funkciju  predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti izabran je 01.02.2002. godine.


Od 1992. do 1993. god. radi u Ant Agenciji u  Podgorici. Od 1995. godine radi  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici radi  kao saradnik na predmetu "Tržište novca i tržište kapitala". 


Od januara 1996. pa do novembra 2000. godine radi kao direktor u Monte Adria Broker-u, mješovitom finansijskom berzanskom posredniku.


Od 1999 pa do novembra 2000. radi kao koordinator  u Operativnoj grupi za MVP Savjeta za privatizaciju na pripremnom aktivnostima za sprovođenje programa masovne vaučerske privatizacije.

Ranko Jovović je rođen 27. avgusta 1955. godine u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, 1979. godine.

Radni odnos zasnovao je 1980. godine u VUP Danilovgrad. Od 1981. godine, obavljao je dužnost šefa službe za kreditiranje KDS i stanovništva Titogradske osnovne banke - P.J. Danilovgrad. Od 1986. do 1987. godine, obavljao je dužnost inspektora za privredni kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od 1987. do 1994. godine, obavljao je dužnost rukovodioca finansijskog sektora Crnagoracop Danilovgrad. Bio je zapošljen u Montenegroturist-u i u Opštini Danilovgrad. Od 2005. do 2017. godine, obavljao je dužnost pomoćnika direktora Uprave carina Crne Gore za planiranje i upravljanje ljudskim resursima.

Za zamjenika predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti imenovan je 26.12.2017. godine.

Oženjen, otac jednog djeteta.

Draško Malbaški je rođen u Senti, 24.05.1970. godine. Osnovnu školu završio je u Podgorici sa diplomom "Luča", gdje je završio i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici, smjer međunarodno pravo, Univerzitet Crne Gore.


Član je Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore od decembra 2000. godine. Za zamjenika predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti imenovan je 01.02.2002. godine.


Prvi radni odnos zasnovao je 1994. godine u Privatnoj Ordinaciji "Malbaški". Radio je na pravnim i finansijskim poslovima. Nakon toga, 1998. godine počinje sa radom u Operativnoj grupi Savjeta za privatizaciju.  Radio je na raznim poslovima vezanim za pripremu, praćenje i koordinaciju procesa Masovne Vaučerske Privatizacije. Bio je angažovan kao član grupe za izradu propisa u vezi regulisanja tržišta novca, kao i grupe za izradu propisa u vezi sprečavanje pranja novca.


Oženjen je, otac dvoje djece.

Azra Šehović je rođena 15.02.1951. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu. Diplomirala je na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu 1974. godine.


Član je Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore od 01.02.2002. godine. 


Radni odnos zasnovala je 1974. godine u Sekretarijatu za privredu S.O. Bijelo Polje. U istom sekretarijatu od 1977. do 1981. godine obavljala je dužnost šefa službe za plan i razvoj, a od 1981. pa do 1989. postaje načelnik za plan, razvoj i statistiku S.O. Bijelo Polje. Ko član delegacije Republike Crne Gore u Vijeću Republika i Pokrajina SFRJ, radila je profesionalno u Odboru za plan i razvoj od 1989. do 1992. godine. Nakon toga, prelazi na mjesto direktora JU Centar za socijalni rad opština Bijelo Polje i Mojkovac.


Udata je, majka dvoje djece.

Asmir Pepić je rođen 06. oktobra 1982. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru Finansije i bankarstvo. Trenutno je na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Finansije i bankarstvo na pripremi magistarske teze.


Radni odnos je zasnovao u novoosnovanom osiguravajućem društvu "Magnat osiguranje", u sektoru za finansije i računovodstvo sve do maja 2007. godine. Nakon toga radni angažman nastavlja u "Hypo Alpe-Adrla-Broker-Dealer AD Podgorica", na mjestu broker-dealer sve do februara 2009. godine, gdje onda rad nastavlja u "Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica" (Investment banking, Brokerage, Retail banking, SME, Retail Sales Force Management) sve do maja 2013. godine. Poslije toga, u maju 2013. godine, imenovan je od strane "Vlade Crne Gore" za savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj, gdje je ponovo imenovan u decembru 2016. godine. Za člana Komisije za hartije od vrijednosti imenovan je 26.12.2017.


Učestvovao je na većem broju konferencija, seminara, stručnih kurseva gdje posjeduje razne sertifikate i diplome, među kojima se mogu izdvojiti: diplome-licence za zvanje "Brokera", "Dilera" i "Investicionog menadžera", sa kursa u organizaciji Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore (KHOV), diplome sa kursa "Škola Evropskih integracija" i "Škola demokratije" u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), diploma sa kursa "Osnove političke komunikacije" i "Političke partije i političke ideologije" u organizaciji fondacije Konrad Adenauer Stiftung, sertifikat sa kursa "CRM (Customer Relantionship Menagment)" u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore.


Govori engleski jezik i ima dobro znanje u radu sa računarima. Oženjen i otac dvoje djece.