FABRIKA ELEKTRODA PIVA

PIB - 02039630

Puni naziv - FABRIKA ELEKTRODA PIVA U STEČAJU A.D

Adresa - PLUŽINE GORANSKO, Plužine, Crna Gora