ZORA

PIB - 02736268

Puni naziv - AD za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda "ZORA"

Adresa -  Dušana Vujoševića bb, BERANE, Crna Gora