Investiciona društva

 

Investiciono društvo je akcionarsko društvo koje na osnovu dozvole koju izdaje Komisija, pruža kao pretežnu djelatnost investicione usluge i pomoćne usluge.

 

Investicione usluge su usluge i aktivnosti koje obuhvataju:
• prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
• izvršenje naloga za račun klijenta;
• trgovanje za svoj račun;
• upravljanje portfeljem;
• investiciono savjetovanje;
• usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
• usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;
• upravljanje MTP-om i
• upravljanje OTP-om.

 

Pomoćne usluge su:
• čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;
• odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
• davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima;
• usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
• istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
• usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
• investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama.

 

 

Lista investicionih društava kojima je Komisija izdala dozvolu:

 

Bull and Bear Broker Diler Investicioni savjetnik a.d. Podgorica

Novaka Miloševa 37/1

+382 077 272040

+382 20 235566

office@bullandbear.me

www.bullandbear.me

 

CG Broker Diler a.d. Podgorica

Novaka Miloševa 10/II Podgorica

+382 20 230489

+382 20 230497

cgbroker@t-com.me

www.cg-broker.me

  

Universal Capital Bank a.d. Podgorica

Ulica Stanka Dragojevića bb, PC Milenijum 81000 Podgorica

+382 20 481401

+382 20 481413

+382 20 664246

broker@ucbank.me

www.ucbank.me

 

Global Broker Diler a.d. Podgorica

Njegoševa 45

+382 20 667 280

+382 20 667 280

info@global-montenegro.com

www.global-montenegro.com

 

Hipotekarna Banka a.d. Podgorica

ul. Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica

+382 077 700-001

+382 077 700-196

+382 077 700-195

bojica.boskovic@hb.co.me

 
 

NK Broker a.d. Nikšić

Trg Slobode 10, 81 400 Nikšić

+382 40 220044

+382 40 220045

nk_broker@t-com.me

 

Podgorički Broker Diler a.d. Podgorica

Rimski trg br. 8

+382 20 205365

+382 20 205366

pgbroker@t-com.me

 

VIP Broker-Diler a.d. Podgorica

Bulevar Džordža Vašingtona b.b, Zgrada Normal Company

+382 20 229500

+382 20 229501

info@vipbroker.net

www.vipbroker.net

 

Erste Bank a.d. Podgorica

Arsenija Boljevića br. 2A

+382 20 440495

+382 20 440432

broker@erstebank.me

 

Limit Prime Securities a.d. Podgorica

Vuka Karadžića b.b.

+ 382 68 036 998

info@limitprime.me

www.limitprime.com

 

Zapad Banka a.d. Podgorica

Moskovska 2b/VII, 81000 Podgorica

tel: +382 20 690 093

fax: +382 20 69 0001

web: www.zapadbanka.me

 

AGEA International a.d. Podgorica

Bulevar Ivana Crnojevića 107 Podgorica, 81000 Montenegro

www.agea.com

 

SASA CAPITAL a.d. Podgorica

Ul. Šeika Zaida 5, lamela 1, 3. sprat, A42, 81000 Podgorica

 

TEMPLER SECURITIES a.d. Podgorica

Ul.Rimski Trg 50-PC Kruševac, Podgorica

+382 20 262 762

 

BETA INVESTMENTS a.d. Podgorica