info@scmn.me

+382 20 442 800

 Radno vrijeme: 07 - 15 h

Dobro došli na stranice 

Komisije za tržište kapitala

Novosti


Regulativa

Obrasci
Sprječavanje

pranja novca i finansiranja terorizma

Međunarodna saradnja

StrategijaPublikacijePutni naloziKomisija za tržište kapitala je zakonom ustanovljeno nezavisno regulatorno tijelo osnovano radi uređivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine u skladu sa međunarodnim pravilima i principima Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), pravnim okvirom Evropske Unije u ovoj oblasti (EU Acquis) i pravilima Evropskog nadležnog organa za hartije od vrijednosti i tržišta (ESMA).

0

Investicionih društava

0

Investicionih fondova

0

Dobrovoljna penziona fonda

0

Zaposlenih

Pregled poslednje dodatih izvještaja za emitente