Održana radna večera sa istaknutim predstavnicima sektora tržišta kapitala iz regiona


U susret prvoj međunarodnoj konferenciji "Montenegro Financial Markets", koja će biti organizovana 17. i 18. oktobra u hotelu Hilton, Komisija za tržište kapitala Crne Gore priredila je radnu večeru kojoj su prisustvovale eminentne ličnosti iz svijeta tržišta kapitala, uključujući predstavnike IOSCO Generalnog sekretarijata, Damiena Shanahana i Isabel Pastor, kao i istaknute ličnosti iz regulatornih tijela regiona - Ante Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Juricu Jednačaka, člana Upravnog vijeća Hanfe, Marka Jankovića, predsjednika Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i Esada Dželilovića, člana Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

Radna večera predstavila je priliku za razmjenu iskustava, razumijevanja i stvaranja temelja za buduću saradnju među državama regiona i međunarodnim institucijama. Razgovarano je o trenutnim izazovima i prilikama u oblasti tržišta kapitala, sa naglaskom na važnosti međusobne saradnje i jačanja institucionalnih kapaciteta. Posebno su bile istaknute teme vezane za tehnološke inovacije na tržištu kapitala, ulogu digitalnih valuta u budućnosti financijskih tržišta, te potrebu prilagođavanja regulatornih okvira novim tehnološkim rješenjima. Učesnici su izrazili interes za dublje razmatranje ovih pitanja, naglašavajući brzinu kojom se finansijski svijet mijenja i značaj da se regulatorne institucije prilagode tim promjenama.

Gostima se obratio predsjednik Komisije, Željko Drinčić, ističući značaj ovakvih skupova za jačanje bilateralnih odnosa, unapređenje regulatornog okvira i promociju Crne Gore kao atraktivne destinacije za investitore. Posebno je naglašena uloga IOSCO-a u postavljanju globalnih standarda i pružanju podrške nacionalnim regulatorima u suočavanju sa izazovima modernog finansijskog okruženja.

Uoči glavnog događaja, ova radna večera potvrdila je posvećenost svih učesnika unapređenju tržišta kapitala u regionu i kreiranju povoljnog okruženja za investitore, pridržavajući se najviših međunarodnih standarda.