Studenti magistarskih studija Ekonomskog fakulteta u posjeti Komisiji

U četvrtak, 14. decembra 2023. godine, Komisiju za tržište kapitala Crne Gore su posjetili budući lideri finansijskog sektora - studenti magistarskih studija Ekonomskog fakulteta, sa dva studijska programa – Poslovne ekonomije i Kvantitativne ekonomije. Ovaj događaj je dio strateškog i koordinisanog pristupa finansijskoj edukaciji, kako je definisano u Programu razvoja finansijske edukacije za period 2023-2027.
 
 
Predsjednik Komisije, Željko Drinčić, održao je predavanje studentima i uz detaljan pregled istorije i razvoja tržišta kapitala, istakao je napredak koji je postignut u pogledu infrastrukturnog i regulatornog okvira, usklađenosti sa međunarodnim standardima i praksama EU, te ukazao na nove globalne trendove.
 
Predavanje je pokrilo teme koje su od suštinskog značaja za razumijevanje i unapređenje tržišta kapitala u Crnoj Gori, uključujući masovnu vaučersku privatizaciju, reformu tržišta kapitala i njegov razvoj. Poseban naglasak stavljen je na misiju i viziju Komisije, koja kao nezavisno regulatorno tijelo igra ključnu ulogu u uspostavljanju i održavanju standarda koji štite investitore i integritet tržišta. Studenti su imali priliku da direktno komuniciraju sa predsjednikom Komisije, postavljajući pitanja i razmjenjujući ideje, što je omogućilo ne samo sticanje znanja iz prve ruke, već i inspiraciju za buduću karijeru u ekonomiji i finansijama. Na ovaj način napravljan je još jedan korak u realizaciji godišnjeg akcionog plana Komisije, koji je usmjeren na podršku pojedincima u razumijevanju osnovnih finansijskih pojmova i jačanju vještina upravljanja finansijama​.
 
 
Komisija za tržište kapitala sa ponosom ističe svoj doprinos u edukaciji i motivaciji nadolazećih generacija ekonomista i finansijskih eksperata, i nastavlja da njeguje kvalitetnu saradnju i jačanje veza sa akademskom zajednicom u Crnoj Gori.