Odobrenja za ponudu investicionih jedinica dva fonda

 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore je na 51. sjednici 5. Saziva, održanoj 26. decembra 2023. godine, preduzela značajan korak u daljem razvoju crnogorskog tržišta kapitala. Društvu za upravljanje investicionim fondovima "VIG ASSET Management Hungary", izdata su odobrenja za ponudu investicionih jedinica dva fonda: VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND i VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND na teritoriji Crne Gore
 
Ovo je još jedan u nizu značajnih koraka u internacionalizaciji crnogorskog tržišta kapitala, što dodatno potvrđuje davanje sedam dozvola za nuđenje investicionih jedinica investicionih fondova iz država članica u tekućoj godini - tri iz Hrvatske i četiri iz Mađarske.
 
Uključivanje fondova Društva za upravljanje investicionim fondovima " VIG ASSET Management Hungary " iz Mađarske, igra ključnu ulogu u pružanju širokog spektra mogućnosti za investitore, te doprinose proširenju i diverzifikaciji investicionih portfolia. Ovim stvaramo povoljno okruženje za rast domaćeg i stranog kapitala, čime se podstiče ukupan razvoj Crne Gore.
 
Uz podršku regulatornog okvira, Komisija gradi infrastrukturu koja olakšava osnivanje i upravljanje investicionom fondovima, stvarajući time atraktivno okruženje za investitore. Kroz ovakav pristup, investicioni fondovi postaju ključan instrument za postizanje održivog ekonomskog rasta i jačanje pozicije naše zemlje u globalnoj ekonomiji.
 
Unaprijeđenje tržišta kapitala je od posebnog značaja naročito za manja tržišta, poput crnogorskog kako bi išli u korak sa regionalnim i svjetskim trendovima, garantujući pri tome transparentnost, konkurentnost i pristup različitim investicionim strategijama.
 
Posebno je važno istaći da su navedena odobrenja od izuzetne važnosti za dalje privlačenje stranih investicija, što je jedan od ciljeva Komisije za tržište kapitala. Internacionalizacija fondova na crnogorskom tržištu ne samo da potvrđuje njegovu stabilnost i atraktivnost, već i značajno pojačava međunarodnu percepciju Crne Gore kao tržišta koje je otvoreno za poslovne i investicione prilike.
 
Komisija će nastaviti da sprovodi sve neophodne korake kako bi olakšala osnivanje novih investicionih fondova, prateći najbolje prakse i standarde koje doprinose rastu i razvoju crnogorskog tržišta kapitala, ali i ukupne ekonomske slike Crne Gore.