Komisija za tržište kapitala proslijedila predlog Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore obavještava javnost o značajnom koraku naprijed u regulisanju i unapređenju sistema dobrovoljnih penzionih fondova u Crnoj Gori. Na početku ove nedelje, Komisija je Ministarstvu finansija proslijedila Predlog Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima, uključujući njegov prevod na engleski jezik, kao i transpozicione tabele na crnogorskom i engleskom jeziku.
 
Ovaj predlog zakona je rezultat saradnje Komisije i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) tokom TAIEX misije. Cilj ovog predloga zakona je stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i razvoj dobrovoljnih penzionih fondova, uz uspostavljanje efikasnog regulatornog i nadzornog okvira za društva za upravljanje penzionim fondovima. Takođe, ovim zakonom se teži usklađivanju crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti a koje se odnose na Poglavlje 9 – Finansijske usluge i Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika.
 
Očekuje se da će ovaj zakon direktno doprinijeti poboljšanju finansijske stabilnosti i sigurnosti naših građana, posebno u kasnijim godinama života. Stvaranjem snažnijeg i transparentnijeg okvira za dobrovoljne penzione fondove, građani će imati bolji pristup raznovrsnim opcijama za štednju i investiranje, što će im omogućiti da planiraju svoju finansijsku budućnost sa većom sigurnošću. Takođe, unapređenje ovog sistema će pružiti dodatne mogućnosti za kapitalizaciju individualne štednje, što je ključno za obezbjeđivanje kvalitetnijeg životnog standarda u penziji.
 
Kroz usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, Crna Gora preduzima važne korake ka integraciji u evropske ekonomske i socijalne strukture. Ovo ne samo da jača naše unutrašnje tržište kapitala i povećava njegovu atraktivnost za domaće i strane investitore, već takođe obezbjeđuje da građani uživaju iste standarde zaštite i mogućnosti koje se nude u EU. Ovaj zakon je ključan korak ka ostvarivanju naših ciljeva u okviru evropskih integracija, posebno u oblastima finansijskih usluga i slobode kretanja radnika.
 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore je ovim u potpunosti ispunila dato obećanje poslanicima Skupštine Crne Gore. S obzirom na značaj koji ovaj zakon ima za ekonomiju Crne Gore, njen finansijski sektor i građane, ističemo važnost njegovog brzog usvajanja. Nadamo se da će nadležna ministarstva prepoznati značaj ovog zakona i zajedno sa nama doprinijeti ovom značajnom koraku naprijed ka boljoj budućnosti svih građana Crne Gore.