Potpisan Memorandum o saradnji sa Komisijom Federacije Bosne i Hercegovine

U srijedu, 10. januara 2024. godine, predstavnici Komisije za tržište kapitala Crne Gore ostvarili su značajan korak u daljem razvoju saradnje sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru sastanka održanog u Sarajevu. Delegacija Komisije, uključujući predsjednika Željka Drinčića, zamjenika predsjednika Dragana Đukića, članove Komisije Anu Pivljanin i Dražena Stevanovića, kao i Anju Draško, poslovnog sekretara u kabinetu predsjednika Komisije, sastala se sa predstavnicima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine – članovima Komisije, Romeo Zelenikom, Esadom Dželilovićem i Predragom Mlađenom, sekretarom Komisije Dejanom Davidovićem i Ifetom Klinom, šefom Odjeljenja za razvoj.


Ovaj značajan susret ne samo da označava početak intenzivnije saradnje između dvije ključne institucije odgovorne za regulaciju i nadzor tržišta kapitala, već i predstavlja važan korak ka regionalnoj integraciji i razvoju. Tokom sastanka, fokus je bio na uspostavljanju čvrstih temelja za intenzivnu razmjenu znanja, iskustava i primjera najbolje prakse u oblasti tržišta kapitala, čime se obezbjeđuju dalji napredak i inovacije.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, otvoreni su novi putevi za produbljivanje saradnje u nadzoru tržišta kapitala, razmjenu informacija i iskustava, te pružanje prilike za zajedničko rješavanje izazova koji stoje pred ekonomijama Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj Memorandum nije samo simbol saradnje, već je i konkretan dokaz odlučnosti da se zajedničkim radom stvori i jača kvalitetnije finansijsko okruženje za sve građane naše dvije zemlje.

Zajednički ciljevi i vizija Komisija su jasni - stvaranje uslova za rast i razvoj tržišta kapitala, unapređenje investicionog okruženja i zaštita interesa investitora. Ovaj Memorandum, stoga, nije samo korak naprijed u saradnji, već ključni element u izgradnji snažnijih, transparentnijih i pravednijih tržišta kapitala, koji će doprinijeti ekonomskom prosperitetu i stabilnosti u regionu.