Nastavljen dijalog između Komisije i Ministarstva finansija

Ministar finansija Novica Vuković i predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić, održali su danas prvi formalni sastanak tokom kojeg je napravljen osvrt na dosadašnje zajedničke aktivnosti dvije institucije, i razgovarano o daljem razvoju finansijskog sektora u Crnoj Gori.
 
 
Imajući u vidu da je rad Komisije za tržište kapitala usmjeren na sačinjavanje nacrta više zakona iz oblasti investicionih i dobrovoljnih penzionih fondova, kao i organizaciju međunarodne konferencije i sprovođenje Programa razvoja finansijske edukacije 2023-2027 u Crnoj Gori, kao i značajnu ulogu Ministarstva finansija u sprovođenju navedenog, sagovornici su razmijenili stavove o potencijalnim modelima saradnje u cilju unapređenja domaćeg finansijskog tržišta.
 
Tokom sastanka su detaljno razmatrani dalji koraci u implementaciji već pripremljenih nacrta zakona, sa posebnim osvrtom na harmonizaciju budućeg regulatornog okvira sa zakonodavstvom Evropske unije. Ovaj pristup naglašava proaktivnu strategiju obje institucije u inkorporaciji najboljih praksi i standarda, čime se potvrđuje njihova odlučnost u obezbjeđivanju transparentnosti, stabilnosti i efikasnosti finansijskog sistema Crne Gore.
 
Komisija za tržište kapitala, koja je već ostvarila značajan uspjeh organizacijom prve međunarodne konferencije "Montenegro Financial Markets" u oktobru 2023. godine, kako je saopšteno, planira da nastavi sa ovom tradicijom i u 2024. godini sa svojim partnerima, dodatno jačajući konferenciju za razmjenu znanja i iskustava u finansijskom sektoru na regionalnom i međunarodnom nivou, što je takođe bila jedna od tema sastanka.
 
Učešće ministra finansija i predsjednika Komisije u Nacionalnom komitetu za razvoj finansijske edukacije i njihova uloga u kreiranju Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori za period 2023-2027 ilustruje zajedničku posvećenost poboljšanju finansijske pismenosti i osnaživanju građana da efikasnije upravljaju svojim finansijama. Da bi Akcioni planovi Programa bili uspješno realizovani neophodna je kvalitetna saradnja između institucija, što je u krajnjem još jedna potvrda značaja ovog sastanka.
 
Slijedeći ovaj pozitivan primjer i konstruktivnu komunikaciju, Komisija za tržite kapitala će i u budućnosti težiti ostvarivanju kvalitetne saradnje sa Ministarstvom finansija i imati ulogu njegovog pouzdanog partnera, što postavlja temelje za kontinuirani razvoj, inovacije i napredak finansijskog sektora Crne Gore.