Oduzimanje dozvole za pružanje investicionih i pomoćnih usluga investicionom društvu CG BROKER DILER

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 stav 1 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 1/2018) i člana 27 stav 2 tačka 4) Zakona a u vezi sa članom 222 stav 1 tačka 4 Zakona i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017) nakon donošenja rješenja kojim se privremeno obustavlja dozvola za rad investicionom društvu CG BROKER DILER AD Podgorica, na 62. sjednici od dana 15.3.2024. godine donijela Rješenje kojim se oduzima dozvola za pružanje investicionih i pomoćnih usluga izdata rješenjem Komisije br. 01/1-667/1; 03/2-3/3-00; 03/2-837/3-09 od 13.08.2002.  14.12.2002.  03.06.2009. godine.