Treći dan serije radionica društvene igre "Kapital"

Treći dan serije radionica, koje organizuje Komisija za tržište kapitala Crne Gore, bio je dan pun učenja i otkrivanja za učenike OŠ "Savo Kažić" i OŠ "Vladimir Nazor". U okviru kontinuiranih napora Komisije da se mlađim generacijama približi svijet finansija, današnje radionice su bile usmjerene na približvanje tržišta kapitala kroz igru i interakciju sa zaposlenima Komisije.
 
 
Učenici su, koristeći se društvenom igrom "Kapital", preuzeli uloge investitora, učeći o ključnim konceptima kupovine, prodaje i vrjednovanja akcija na način koji je istovremeno informativan i zabavan. Ovaj pristup omogućio je da se složeni finansijski pojmovi pretoče u lako razumljive lekcije, čineći učenje zanimljivim i pristupačnim.
 
 
Današnji program nije bio samo o igri; bio je to i dan kada su učenici razvijali svoje analitičke i strateške sposobnosti. Razumijevanje rizika i nagrade, osnovni elementi svakog investicionog odlučivanja, naglašeni su kroz praktične primjere i diskusije, pružajući učenicima neophodne alate za razvijanje odgovornog odnosa prema finansijama.
 
 
Komisija je planom ove aktivnosti obezbijedila da svaka škola učesnica dobije komplet igre "Kapital", a njeni predstavnici edukativne brošure o osnovnim pojmovima tržišta kapitala. Materijali su dizajnirani da služe kao resursi za dalje samostalno istraživanje i učenje, podstičući djecu da prodube svoje razumijevanje finansijskih sistema i osnažujući ih za buduće finansijske izazove.
 
Zahvaljujući ovim radionicama, Komisija ne samo da prenosi znanje, već i inspiriše djecu da budu budući odgovorni i informisani učesnici na tržištu kapitala. Ponosni smo na entuzijazam i angažovanost učenika OŠ "Savo Kažić" i OŠ "Vladimir Nazor", koji su pokazali da je put ka finansijskoj pismenosti put za koji se vrijedi truditi i ulagati.