Edukacija učenika podgoričkih osnovnih škola o osnovnim pojmovima tržišta kapitala

Ovonedeljnu edukaciju učenika podgoričkih osnovnih škola o osnovnim pojmovima tržišta kapitala započeli smo sa osnovcima iz OŠ Novka Ubović, nastavljajući radionice sa grupom iz OŠ Maksim Gorki, kako bi mlađim generacijama približila koncepte finansijskog sveta na interaktivan i edukativan način. Ove radionice su ključni dio naše sveobuhvatne strategije da od najranije dobi učimo djecu o značaju finansijske odgovornosti i važnosti za njihovu budućnost.
 
 
Učenici su, zahavljući društvenoj igri "Kapital", imali priliku da na praktičan način uče o investiranju, kupovini i prodaji akcija, kao i o važnosti razumijevanja rizika i nagrada u procesu donošenja finansijskih odluka. Cilj ovih radionica bio je da se djeci omogući da na zanimljiv način otkriju kako funkcioniše tržište kapitala i kako se može pametno upravljati novcem. Tokom igre, učenici se nalaze u ulozi investitora suočenih sa odlukom o ulaganju u različite sektore ekonomije, što ih je naučilo važnosti diversifikacije i procjene tržišnih trendova.
 
Poseban fokus stavljen je na razvijanje vještina kritičkog razmišljanja, matematičke logike i strateškog planiranja. Kroz interakciju sa zaposlenima u Komisiji, učenici su imali priliku da postavljaju pitanja i da se kroz dijalog upuste u dublje razumijevanje tržišta kapitala.
 
 
Obije škole su na poklon dobile po komplet društvene igre "Kapital" koje će koristiti u nastavi, a učenici su opremljeni edukativnim brošurama koje sadrže ključne pojmove koji se odnose na tržište kapitala.
 
Komisija izražava zadovoljstvo visokim stepenom učešća i interesovanjem podgoričkih osnovaca. Njihova angažovanost i želja za učenjem inspirišu nas da nastavimo sa našim programom finansijske edukacije, a sve u cilju izgradnje snažnijeg i finansijski pismenijeg društva.