Radionica društvene igre "Kapital" učenicima OŠ "Radojica Perović"

Drugu nedjelju edukativnih radionica za djecu Kapital, danas, 2. aprila 2024. godine, nastavljamo sa učenicima OŠ "Radojica Perović". Radionice su dio aktivnosti i Komisijinog godišnjeg akcionog plana, a u cilju osvijetljavanja puta finansijskog obrazovanja za mlade, čime se nadovezujemo na uspješne edukativne sesije iz prethodne nedelje.
 
 
Tokom 90-minutne radionice, zaposleni Komisije su upoznali osnovce sa svijetom tržišta kapitala, istražujući osnovne koncepte investiranja, kupovine i prodaje akcija, te važnosti razumijevanja rizika i nagrada. Zahvaljujući društvenoj igri KAPITAL, bilo je moguće premostiti jaz između teorijskog znanja i praktične primjene, omogućavajući učenicima da razviju ne samo finansijske vještine već i sposobnost kritičkog razmišljanja i strateškog planiranja.
 
Radionica je bila i prilika za učenike da kroz direktan dijalog sa zaposlenima Komisije prodube svoje razumijevanje tržišta kapitala, postavljajući pitanja i razmjenjujući ideje. Ovakva interakcija doprinosi stvaranju osnova za odgovorno upravljanje finansijama u budućnosti.
 
 
Zahvaljujući entuzijazmu i učešću učenika OŠ "Radojica Perović", današnja radionica bila je još jedan korak ka ostvarenju našeg cilja - obrazovanju mladih generacija o važnosti finansijske pismenosti. Kao poklon i podstrek za dalje samostalno učenje, svakom učesniku dodijeljene su edukativne brošure sa osnovnim pojmovima tržišta kapitala, dok je grupa OŠ "Radojica Perović" dobila na poklon primjerak igre "Kapital" koje će koristiti u nastavku svog obrazovanja i pripreme za takmičenje. Nadamo se da će ovi materijali poslužiti ne samo kao obrazovni alati u učionici, već i kao sredstvo za zajedničko učenje i igru kod kuće sa porodicom.
 
Komisija za tržište kapitala se zahvaljuje OŠ "Radojica Perović" na saradnji i otvorenosti za ovakav vid edukacije. Ohrabrujemo sve škole da se pridruže našim budućim inicijativama, jer zajedno možemo izgraditi finansijski osvijećeno društvo spremno za izazove koje donosi budućnost.