Potpisan Memorandum o saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija

U cilju posvećenosti razvoju društva, Komisija za tržište kapitala Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija su juče, 2. aprila 2024. godine, potpisale Memorandum o saradnji označavajući početak zajedničkog angažmana na promociji i podizanju svijesti o značaju finansijske edukacije. Ovo partnerstvo predstavlja temelj za buduće inicijative usmjerene na obogaćivanje obrazovnog sistema i tržišta kapitala, unapređenje inovacija i istraživačkih aktivnosti.
 
 
Potpisivanjem ovog Memoranduma, Komisija i Ministarstvo su se obavezali na zajedničku realizaciju projekata, organizaciju konferencija, radionica i promocija koje će direktno doprinijeti razvoju društva. Naša saradnja usmjerena je na kreiranje i izvođenje edukativnih programa i kampanja koje će građanima omogućiti bolje razumijevanje i pristup tržištu kapitala, te podići svijest o značaju inovacija u savremenom obrazovanju.
 
Očekujemo da će ova sinergija otvoriti nove puteve za razvoj i napredak, ne samo u oblastima tržišta kapitala i obrazovanja, već i u širem društvenom kontekstu. Kroz planirane aktivnosti, poput stručnih rasprava, tribina, foruma, kao i kroz razmjenu znanja i iskustava, zajednički radimo na stvaranju temelja za bolju budućnost.
 
Komisija za tržište kapitala i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija su posvećeni transparentnosti i otvorenosti prema javnosti, stoga ćemo kontinuirano informisati građane o napretku i rezultatima naše saradnje. Memorandum nije samo simbol našeg zajedničkog cilja ka unapređenju društva, već i poziv svim zainteresovanim stranama da se uključe i doprinesu ostvarivanju vizije informisanog, obrazovanog i inovativnog društva.