Započela treća nedjelja edukacije osnovaca o tržištu kapitala sa radionicom KAPITAL

Treću nedjelju kontinuirane edukacije osnovaca o tržištu kapitala, Komisija za tržište kapitala Crne Gore, je započela danas, 8. aprila 2024. godine, sa radionicom KAPITAL za učenike OŠ "Novka Ubović".
 
Na radionici koja je trajala 90 minuta, osnovci su se upustili u razumijevanje tržišta kapitala kroz društvenu igru "Kapital". Ovaj pristup je omogućio učenicima da dožive tržište kapitala ne kao daleku i tešku, već kao zanimljivu i praktičnu oblast.
 
 
Ključni momenti radionice obogatili su iskustvo učenika kroz detaljne simulacije trgovanja akcijama, gdje su učenici, uz stručno vodstvo zaposlenih u Komisiji, analizirali rizike ulaganja u različite sektore i kompanije. Osim toga, istraživali su koncepte vrjednovanja vlasništva u kompanijama, učili o značaju dividendi i kako tržišne fluktuacije utiču na portfelje investitora. Ove aktivnosti su proširile njihov pogled na tržište kapitala, učeći ih o važnosti diversifikacije investicija i strategijama za minimiziranje rizika.
 
 
Ovim aktivnostima, Komisija nastoji da unaprijedi njihovu sposobnost analitičkog mišljenja i da ih podstakne na preuzimanje uloga budućih ekonomista i finansijskih stručnjaka. Ova iskustva ne samo da obogaćuju njihovo trenutno znanje, već podstiču i njihovu znatiželju i želju za kontinuiranim obrazovanjem.
 
Kao izraz naše podrške njihovom obrazovnom putovanju, svakom učeniku su uručene edukativne brošure sa ključnim terminima tržišta kapitala, a škola je obogaćena dodatnim setom društvene igre "Kapital" koja će učenicima pomoći u pripremi za takmičenje u pomenutoj igri, koju organizuje Komisija za tržište kapitala.