Predsjednik Komisije u dvodnevnoj posjeti Španiji

U ponedeljak 29. aprila 2024. godine u Madridu su se sastali direktor Odsjeka za međunarodne odnose Nacionalne Komisije za hartije od vrijednosti Španije, Antonio Mas Sirvent i predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić. Ova nezavisna, regulatorna institucija osnovana je 1988. godine sa ciljem uređivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine.
 
 
Prvog dana dvodnevne posjete Španiji, predsjednik Komisije, primljen je u sjedište institucije, gdje je održan i sastanak sa predstavnicima ovog španskog regulatornog tijela. Ovaj događaj je bio izuzetna prilika za razmjenu iskustava između crnogorskog i španskih predstavnika tržišta kapitala, kao i prilika da se ekonomski eksperti iz ove evropske zemlje bliže upoznaju sa stanjem na crnogorskom tržištu. Tokom sastanka je istaknut veliki napredak koji je Komisija postigla u proteklom periodu.
 
U kontekstu EU integracija predsjednik je naglasio važnost saradnje sa ostalim Komisijama iz Evropske unije, upravo zbog težnje Komisije za tržište kapitala Crne Gore da se zakonska regulativa u najvišem stepenu prilagodi evropskim standardima. Posebno je naglašena  angažovanost predstavnika Komisije u radu na poglavljima 2, 4, 6, 9 i 17.
 
 
Drugog dana boravka u Madridu 30.04.2024. godine, predsjednik Komisije je imao priliku da posjeti i Madridsku berzu (Madrid Stock Exchange), gdje je upoznat sa radom i budućim planovima iste, u koje su ga bliže uputili direktor Berze Enrique Castellanos i zamjenica direktora Gayaa Gaadulam Boldbaatar. Ova saznanja omogućavaju nove uvide i mogućnost da se neke od ideja  primijene i na domaćem tržištu, kao i upoznavanje sa modelom finansijske edukacije koju sprovodi Madridska berza.
 
Ovakve posjete i saradnja sa evropskim institucijama i njihovim visokim predstavnicima predstavljaju najefikasniji vid razmjene informacija i iskustava koja će Komisiji za tržište kapitala Crne Gore olakšati sve buduće projekte i aktivnosti u cilju napredovanja i razvoja same institucije.