Predsjednik Komisije se sastao sa generalnim sekretarom IOSCO-a

Predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić, u sklopu kontinuiranih napora za usklađivanje crnogorskog regulatornog okvira sa međunarodnim standardima, susreo se danas, 30. aprila 2024. godine, u Madridu, sa generalnim sekretarom Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), gospodinom Martinom Moloneyom i njegovim saradnicima. Sastanak je bio usredsređen na potvrdu posvećenosti Komisije Multilateralnom memorandumu o razumijevanju, što predstavlja temelj napora za unapređenje prekogranične saradnje i zaštite investitora, ključnih za integritet crnogorskog tržišta kapitala.
 
 
Predsjednik je istakao značaj članstva u IOSCO i potrebu poštovanja međunarodnih ugovora i saradnje među komisijama, posebno u razmjeni podataka. Naglasio je kako je ova saradnja ključna ne samo za zaštitu investitora, što je primarni cilj Komisije, već i za ispunjavanje uslova prihvatanja evropskih i svjetskih standarda u našoj industriji. Razgovarano je o poboljšanju razmjene informacija i saradnje, te o tehničkoj podršci IOSCO-a u oblastima kao što su napredne tehnologije nadzora tržišta i efikasne tehnike regulative.
 
Pored toga, predloženo je uspostavljanje redovnih kanala komunikacije i angažovanja između Komisije i IOSCO-a, kao i organizovanje zajedničkih radionica i obuka koje će se fokusirati na najbolje prakse u regulaciji hartija od vrijednosti. Ovi koraci su predviđeni kao priprema za godišnju skupštinu IOSCO-a, koja će se održati u Atini krajem maja tejuće godine, sa ciljem da se evropske komisije detaljnije upoznaju sa dosadašnjim radom i usvajanjem visokih standarda u industriji tržišta kapitala.
 
Predsjednik Komisije je izrazio zahvalnost za održani sastanak i naglasio važnost kontinuirane saradnje za obostranu korist, koja će doprinijeti stabilnosti globalnih finansijskih tržišta i unapređenju regulatornih praksi.