Prospekt za javnu ponudu akcija emitenta PRVA BANKA CRNE GORE a.d.

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 72 stav 1 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18), postupajući po Zahtjevu Emitenta PRVA BANKA CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA – OSNOVANA 1901. GODINE, na 59. sjednici od 29.02.2024. godine, donijela Rješenje o odobrenju prospekta za javnu ponudu 15.648 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 127,82€, serije "RE-18", u ukupnom obimu emisije akcija 2.000.127,36€, u skladu sa Odlukom o XIX emisiji akcija po osnovu javne ponude broj 04/21900.1 od 29.12.2023. godine.

Izmjene i dopune prospekta odobrene rješenjem Komisije na 71. sjednici od 10.5.2024. godine.