Rješenje kojim se oduzima dozvola za upravljanje DZU PRIMA

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 108 stav 1 tačka 5 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 054/11, 013/18), te člana 24 stav 1 tč. 2, 5 i 9 Pravila o bližim uslovima, načinu i postupku vršenja nadzora poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima, investicionih fondova i depozitara  ("Službeni list Crne Gore", br. 054/14) i člana 2 stav 1 i člana 3 stav 3 Odluke o registru društava za upravljanje investicionim fondovima i registru investicionih fondova ("Službeni list Crne Gore", broj 128/11), na 73. sjednici od 24. 5. 2024. godine donijela Rješenje kojim se oduzima dozvola za upravljanje Društvu za upravljanje investicionim fondom PRIMA AD Podgorica, (PIB: 02871831) izdata Rješenjem Komisije broj 04/3-1683/5-14 od 18. 12. 2014. godine.