Komisija na godišnjoj skupštini Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO)

Od 26. do 28. maja 2024. godine, predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić, zamjenik predsjednika, Dragan Đukić, i član Komisije, Ana Pivljanin, prisustvovali su godišnjoj skupštini Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) u Atini. Tom prilikom su predstavnici Komisije održali brojne bilateralne sastanke sa evropskim i svjetskim regulatorima, razmjenjujući ključne informacije koje doprinose unapređenju regulatornog okvira i nadzora tržišta kapitala.


Predsjednik Komisije je prisustvovao sastancima European Regional Committee (ERC) i Growth and Emerging Markets Committee (GEMC). ERC je jedan od četiri regionalna komiteta koje je formirao IOSCO kako bi se fokusirali na regionalna pitanja vezana za regulaciju hartija od vrijednosti u evropskom regionu. Komitet za rast i tržišta u razvoju (GEMC) je najveći komitet unutar IOSCO-a koji teži promovisanju razvoja i veće efikasnosti tržišta hartija od vrijednosti i budućih tržišta u razvoju kroz uspostavljanje principa i minimalnih standarda, pružanje programa obuke i tehničke pomoći članovima, te olakšavanje razmjene informacija i transfera tehnologije i eksperata. Prisustvo predsjednika Komisije na ovim sastancima omogućilo je Crnoj Gori da aktivno učestvuje u kreiranju politika i standarda koji oblikuju globalno tržište hartija od vrijednosti, istovremeno jačajući međunarodnu saradnju i povjerenje.


Učešće predstavnika Komisije na godišnjoj skupštini IOSCO-a odražava posvećenost Komisije ka usvajanju najboljih međunarodnih praksi i standarda, što je ključno ne samo za zaštitu investitora i stabilnost crnogorskog tržišta, već i za podsticanje ekonomskog rasta i razvoja. Sastanci koje su predstavnici Komisije održali u Atini bili su idealna prilika da se iznesu rezultati i planovi Komisije, kao i da se učvrste postojeći odnosi i razviju novi, što sve zajedno doprinosi jačanju pozicije Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu.