Odobrenje prospekta VENQUO GROUP

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 72 stav 1 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18) i člana 44 stav 1 Pravila o prospektu za javnu ponudu i/ili uključenje hartija od vrijednosti u trgovanje na regulisanom tržištu ("Službeni list Crne Gore", br. 83/18, 23/19), postupajući po Zahtjevu Emitenta Akcionarsko društvo "Venqo Group" Bijelo Polje, na 195. sjednici od 01.08.2022. godine, donijela Rješenje o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija i/ili uključenja u trgovanje emitenta AKCIONARSKO DRUŠTVO "VENQO GROUP" BIJELO POLJE.