Rješenja sa 189. sjednice Komisije za tržište kapitala

Komisija za tržište kapitala je na 189. sjednici od 09.06.2022. godine donijela rješenja i to:

  • Rješenje kojim se na osnovu člana 24 stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), postupajući po Zahtjevu Sticaoca MKG Properties LTD, MB: HE 360030, Sticaocu MKG PROPERTIES LTD, HE 360030, sa sjedištem na adresi Krinou 3, The Oval, Flat/Office 502, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipar, odobrava javna ponuda za preuzimanje akcionarskog društva "SVETI STEFAN HOTELI" AD BUDVA, sa sjedištem na adresi Žrtava Fašizma, zgrada Akademija znanja, III sprat/D6, Budva, kojom se nudi otkup 5.576.201 akcija sa pravom glasa po cijeni od 3,85€ po akciji, a koja važi 21 dan od dana objavljivanja prospekta za preuzimanje.

  • Rješenje kojim se na osnovu člana 189 stav 5 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18), OBUSTAVLJA trgovina akcijama emitenta Akcionarskog društva "SVETI STEFAN HOTELI" AD BUDVA, sa sjedištem na adresi Žrtava Fašizma, zgrada Akademija znanja, III sprat/D6, Budva, upisanog u Registar emitenata kod Komisije pod brojem 549 počev od četvrtka, 09.06.2022. godine do okončanja postupka javne ponude za preuzimanje od strane MKG PROPERTIES LTD, HE 360030, sa sjedištem na adresi Krinou 3, The Oval, Flat/Office 502, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipar, odnosno do dostavljanja Komisiji konačnog izvještaja o broju akcija ponuđenih na otkup u postupku javne ponude za preuzimanje.

  • Rješenje kojim se na osnovu člana 24 stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), postupajući po Zahtjevu Sticaoca MKG Properties LTD, MB: HE 360030, sa povezanim licem Tandexon Limited, HE 360032, Sticaocu MKG PROPERTIES LTD, HE 360030, sa sjedištem na adresi Krinou 3, The Oval, Flat/Office 502, Agios Athanasios, 4103, Limassol, Kipar, koji je Zahtjev za preuzimanje podnio sa povezanim licem TANDEXON LIMITED, HE 360032, sa sjedištem na adresi Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101, Limassol, Kipar, sa kojim zajednički djeluje na osnovu Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza u postupku preuzimanja emitenta HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" AD - BUDVA, sa sjedištem na adresi Trg Slobode broj 1, Budva, zaključenog dana 17.05.2022. godine, broj: OV 4907/2022 od 25.05.2022. godine, odobrava javna ponuda za preuzimanje Emitenta, kojom se nudi otkup 5.498.740 akcija sa pravom glasa po cijeni od 7,30€ po akciji, a koja važi 21 dan od dana objavljivanja prospekta za preuzimanje.

  • Rješenje kojim se na osnovu člana 189 stav 5 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18), OBUSTAVLJA trgovina akcijama emitenta Akcionarskog društva HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" AD – BUDVA, sa sjedištem na adresi Trg Slobode broj 1, Budva, upisanog u Registar emitenata kod Komisije pod brojem 143 počev od četvrtka, 09.06.2022. godine do okončanja postupka javne ponude za preuzimanje od strane MKG PROPERTIES LTD, HE 360030, sa sjedištem na adresi Krinou 3, The Oval, Flat/Office 502, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipar sa povezanim licem TANDEXON LIMITED, HE 360032, sa sjedištem na adresi Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101, Limassol, Kipar, odnosno do dostavljanja Komisiji konačnog izvještaja o broju akcija ponuđenih na otkup u postupku javne ponude za preuzimanje.