Opšte informacije i biografije članova Komisije

 

Članove Komisije imenuje Skupština Crne Gore na predlog Vlade Crne Gore. Komisija ima 5 članova, i to: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 

 

Aktuelni saziv Komisije čine:

• Željko Drinčić, predsjednik

• Dragan Đukić, zamjenik predsjednika

• Ana Pivljanin, član

• Dražen Stevanović, član

• Draško Malbaški, član

biografije:
Željko Drinčić je rođen 1978. godine u Splitu. Diplomirao je 2002. godine na  Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore. Na funkciju predsjednika Komisije za tržište kapitala izabran je 29. 12. 2022. godine.
 
Radni odnos je zasnovao u Montenegroberzi AD Podgorica u martu 2003. godine. U Montenegroberzi AD Podgorica radi na poslovima listinga i nadzora do jula 2005. godine kada je imenovan za izvršnog direktora Onyx brokera a.d. Budva i obavlja ovu funkciju do novembra 2011. godine. U periodu od februara 2007. do decembra 2011. godine radi kao asistent u nastavi za predmet Finansijska tržišta na Univerzitetu Mediteran u Podgorici.
 
Od novembra 2011. godine radno je angažovan u Universal Capital Banci i obavlja poslove brokera i dilera u Brokerskom odjeljenju do avgusta 2016. godine. U tom periodu je bio direktor glavne filijale (od oktobra 2014. do maja 2015. godine) i direktor Retaila i biznis mreže (od maja 2015. godine do avgusta 2016. godine).
 
U avgustu 2016. godine postaje direktor Kastodi odjeljenja Universal Capital Banke i na ovoj poziciji ostaje do januara 2019. godine kada počinje da obavlja poslove Višeg menadžera Odjeljenja za investiciono bankarstvo i finansijska tržišta Universal Capital Banke. Od marta 2019. do maja 2019. godine je obavljao poslove vršioca dužnosti izvršnog direktora Universal Capital Banke. Od aprila 2021. godine je bio član Odbora direktora Instituta Simo Milošević AD Igalo.
 
Tokom prethodnih godina usavršavao se u Estoniji, Sloveniji, Engleskoj i Luksemburgu.
 
Govori engleski jezik. Oženjen i otac jednog djeteta.
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Dragan Đukić
Datum rođenja: 28.08.1974
Mjesto rođenja: Podgorica
 
OBRAZOVANJE:
•    Gimnazija "Slobodan Škerović" u Podgorici (1993); 
•    Ekonomski fakultet, Podgorica (1997)
•    Magistarske studije, Smjer: "Bankarski, finansijski i monetarni menadžment", Ekonomski fakultet, Beograd;
•    Magistarska teza: „Analiza efikasnosti upravljanja kapitalom kod banaka u Crnoj Gori“ odbranjena na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 08.10.2003.godine.
 
RADNO ISKUSTVO:
•    01.11.1997 – 01.08.2007: Investiciono Razvojni Fond (Menadžer za investicije) 
•    01.08.2007 – 01.05.2008: NEX berza (Zamjenik dir.)
•    01.05.2008 – 01.02.2009: Atlas life osiguranje (Izvršni direktor)
•    01.02.2009 – 16.09.2010: NEX berza (Izvršni direktor).
•    16.09.2010 – 08.02.2011: Normal Tours d.o.o. (Izvršni direktor)
•    08.02.2011 – 08.05.2012: Hotel Crna Gora d.o.o. (Izvršni direktor)
•    25.11.2013 – 07.04.2022: JP za nacionalne parkove Crne Gore (Savjetnik za finansije / Šef Službe finansija)
 
USAVRŠAVANJE U INOSTRANSTVU:
•    Annual International Institute for Securities Market Development, at the US Securities and Exchange Commission’s (US SEC) headquarters in Washington, D.C. from April 7-17, 2008
•    „GEN RE“ Business School – Menagement course, from 14 – 23 August, 2008, Cologne and St.Goar, Germany.
 
REFERENCE:
•    Sudski vještak ekonomsko-finansijske struke;
•    Ovlašćeni računovođa (Institut Sertifikovanih računovođa Crne Gore);
•    Ovlašćeni procjenitelj za ekonomsku oblast (Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore)
 
BRAČNI STATUS: Oženjen, dvoje djece
 
  Ana Pivljanin je rođena 23. 9. 1989. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ završila je u Podgorici, a zvanje diplomiranog ekonomiste je stekla na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, takođe u Podgorici.

  Radno iskustvo započinje u Wiener Staedtische životnom osiguranju AD Podgorica u periodu od februara 2013. godine do juna 2013. godine, u sektoru za obradu ugovora. U periodu od decembra 2013. godine do decembra 2020. godine radila je u firmi M-energo inženjering DOO Podgorica u sektoru finansijskih, opštih i pravnih poslova. Bila je član Komisije za imovinu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica. Član je Radnog tijela u EPCG AD Nikšić koje se odnosi na projekat „Solari 5000+ (70MW)“. Na funkciju predsjednika Odbora direktora Fonda za zaštitu životne sredine DOO Podgorica (Eko-fond) izabrana je u avgustu 2021. godine. Dana 29. 12. 2022. godine imenovana je za člana Komisije za tržište kapitala Crne Gore.

Dražen Stevanović je rođen 1977. godine u Podgorici. Diplomirao je 2002. godine na  Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore. Dvodecenijsko iskustvo u finansijskom sektoru i na tržištu kapitala, preporučilo ga je za člana Komisije za tržište kapitala Crne Gore.
 
Nakon kratkog angažmana u finansijskoj instituciji Credit Mutuel u drugoj polovini 2002 godine, 2003. godine zasniva svoj radni odnos u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica gdje obavlja poslove u službama deviznog i nacionalnog platnog prometa, kartičnog poslovanja kao i kreditiranja stanovništva.
 
U septembru 2006. godine prelazi u tadašnju Nikšićku banku, koja se transformiše u Prvu banku Crne Gore, gdje uzima aktivno učešće kroz strateški marketing i implementaciju bankarskih proizvoda i servisa u razvoju i rastu te banke na crnogorskom tržištu. Preuzima upravljanje Sektorom stanovništva i poslovnom mrežom koja je u tom periodu najveća na nacionalnom bankarskom tržištu. Takođe je bio angažovan na poslovima menadžera za poslovanje sa pravnim licima, kreditne kontrole i unutrašnjeg platnog prometa. Od 2014. rukovodi Službom za investiciono bankarstvo i tržište kapitala sa akcentom na kastodi poslovima. 
Prvu banku napušta u junu 2020.godine zbog konsultantskog angažovanja u aplikativnom procesu licenciranja nekoliko  društava iz oblasti FX biznisa za investitore sa internacionalnim iskustvom.
 
Uz prethodne poslove, od avgusta 2021.godine do preuzimanja funkcije u Komisiji za tržište kapitala je član Odbora direktora međunarodne platne institucije RIZQ iz Londona.
 
Trenutno je zaposlen u licenciranom društvu ODM ASSET za otkup i upravljanje potraživanjima na poziciji izvršnog direktora. 
 
Služi se engleskim jezikom i posjeduje licence za ovlašćenog brokera, dilera, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.
 
Oženjen je i otac troje djece.

BIOGRAFIJA

C U R R I C U L UM V I T AE

 

LIČNE INFORMACIJE

Draško Malbaški

Državljanstvo - Crnogorsko

Datum rođenja  - 24.05.1970

 

RADNO ISKUSTVO

 • decembar 2000- Komisija za hartije od vrijednosti – član Komisije  i rukovodilac sektora za korporativne aktivnosti (2002 -2007. godine zamjenik predsjednika Komisije)
 • 1998 - 2000 - Operativna Grupa za masovnu vaučersku privatizaciju  Savjeta za privatizaciju
 • 1994 -1998  - Privatna Ordinacija "Malbaški"

 

OBRAZOVANJE I  OSPOSOBLJAVANJE

 • 1998 Pravni fakultet u Podgorici – smjer međunarodno pravo
 • 1989 gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica
 • 1986 osnovna škola sutjeska –Podgorica – diploma Luča
 • Član expertske grupe za masovnu vaučersku privatizaciju
 • Član grupe za izradu Zakona o hartijama od vrijednosti
 • Član grupe za izradu propisa u vezi sa sprečavanjem pranjem novca
 • Član grupe za izradu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Član udruženja banaka i drugih finansijskih institucija
 • Član Emerging Markets Committee (EMC) IOSCO                                                                                     
 • Predavač na školi za sticanje zvanja brokera, dilera i investicionog menadžera
 • Predavač na školi za sticanje zvanja menadžera penzionog fonda
 • Učesnik i panelista na više seminara u zemlji i inostranstvu

Strani jezici : Aktivno znanje engleskog jezika

Ostalo : Zavidan nivo poznavanja rada na računaru

Bračno stanje : Oženjen, otac dvoje djece