Opšte informacije i biografije članova Komisije

 

Članove Komisije imenuje Skupština Crne Gore na predlog Vlade Crne Gore. Komisija ima 5 članova, i to: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 

 

Aktuelni saziv Komisije čine:

• Željko Drinčić, predsjednik

• Dragan Đukić, zamjenik predsjednika

• Ana Pivljanin, član

• Dražen Stevanović, član

• Draško Malbaški, član

biografije:
Željko Drinčić je rođen 1978. godine u Splitu. Diplomirao je 2002. godine na  Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore. Na funkciju predsjednika Komisije za tržište kapitala izabran je 29. 12. 2022. godine.
 
Radni odnos je zasnovao u Montenegroberzi AD Podgorica u martu 2003. godine. U Montenegroberzi AD Podgorica radi na poslovima listinga i nadzora do jula 2005. godine kada je imenovan za izvršnog direktora Onyx brokera a.d. Budva i obavlja ovu funkciju do novembra 2011. godine. U periodu od februara 2007. do decembra 2011. godine radi kao asistent u nastavi za predmet Finansijska tržišta na Univerzitetu Mediteran u Podgorici.
 
Od novembra 2011. godine radno je angažovan u Universal Capital Banci i obavlja poslove brokera i dilera u Brokerskom odjeljenju do avgusta 2016. godine. U tom periodu je bio direktor glavne filijale (od oktobra 2014. do maja 2015. godine) i direktor Retaila i biznis mreže (od maja 2015. godine do avgusta 2016. godine).
 
U avgustu 2016. godine postaje direktor Kastodi odjeljenja Universal Capital Banke i na ovoj poziciji ostaje do januara 2019. godine kada počinje da obavlja poslove Višeg menadžera Odjeljenja za investiciono bankarstvo i finansijska tržišta Universal Capital Banke. Od marta 2019. do maja 2019. godine je obavljao poslove vršioca dužnosti izvršnog direktora Universal Capital Banke. Od aprila 2021. godine je bio član Odbora direktora Instituta Simo Milošević AD Igalo.
 
Tokom prethodnih godina usavršavao se u Estoniji, Sloveniji, Engleskoj i Luksemburgu.
 
Govori engleski jezik. Oženjen i otac jednog djeteta.
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Dragan Đukić
Datum rođenja: 28.08.1974
Mjesto rođenja: Podgorica
 
OBRAZOVANJE:
•    Gimnazija "Slobodan Škerović" u Podgorici (1993); 
•    Ekonomski fakultet, Podgorica (1997)
•    Magistarske studije, Smjer: "Bankarski, finansijski i monetarni menadžment", Ekonomski fakultet, Beograd;
•    Magistarska teza: „Analiza efikasnosti upravljanja kapitalom kod banaka u Crnoj Gori“ odbranjena na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 08.10.2003.godine.
 
RADNO ISKUSTVO:
•    01.11.1997 – 01.08.2007: Investiciono Razvojni Fond (Menadžer za investicije) 
•    01.08.2007 – 01.05.2008: NEX berza (Zamjenik dir.)
•    01.05.2008 – 01.02.2009: Atlas life osiguranje (Izvršni direktor)
•    01.02.2009 – 16.09.2010: NEX berza (Izvršni direktor).
•    16.09.2010 – 08.02.2011: Normal Tours d.o.o. (Izvršni direktor)
•    08.02.2011 – 08.05.2012: Hotel Crna Gora d.o.o. (Izvršni direktor)
•    25.11.2013 – 07.04.2022: JP za nacionalne parkove Crne Gore (Savjetnik za finansije / Šef Službe finansija)
 
USAVRŠAVANJE U INOSTRANSTVU:
•    Annual International Institute for Securities Market Development, at the US Securities and Exchange Commission’s (US SEC) headquarters in Washington, D.C. from April 7-17, 2008
•    „GEN RE“ Business School – Menagement course, from 14 – 23 August, 2008, Cologne and St.Goar, Germany.
 
REFERENCE:
•    Sudski vještak ekonomsko-finansijske struke;
•    Ovlašćeni računovođa (Institut Sertifikovanih računovođa Crne Gore);
•    Ovlašćeni procjenitelj za ekonomsku oblast (Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore)
 
BRAČNI STATUS: Oženjen, dvoje djece
 

BIOGRAFIJA

C U R R I C U L UM V I T AE

 

LIČNE INFORMACIJE

Draško Malbaški

Državljanstvo - Crnogorsko

Datum rođenja  - 24.05.1970

 

RADNO ISKUSTVO

 • decembar 2000- Komisija za hartije od vrijednosti – član Komisije  i rukovodilac sektora za korporativne aktivnosti (2002 -2007. godine zamjenik predsjednika Komisije)
 • 1998 - 2000 - Operativna Grupa za masovnu vaučersku privatizaciju  Savjeta za privatizaciju
 • 1994 -1998  - Privatna Ordinacija "Malbaški"

 

OBRAZOVANJE I  OSPOSOBLJAVANJE

 • 1998 Pravni fakultet u Podgorici – smjer međunarodno pravo
 • 1989 gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica
 • 1986 osnovna škola sutjeska –Podgorica – diploma Luča
 • Član expertske grupe za masovnu vaučersku privatizaciju
 • Član grupe za izradu Zakona o hartijama od vrijednosti
 • Član grupe za izradu propisa u vezi sa sprečavanjem pranjem novca
 • Član grupe za izradu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Član udruženja banaka i drugih finansijskih institucija
 • Član Emerging Markets Committee (EMC) IOSCO                                                                                     
 • Predavač na školi za sticanje zvanja brokera, dilera i investicionog menadžera
 • Predavač na školi za sticanje zvanja menadžera penzionog fonda
 • Učesnik i panelista na više seminara u zemlji i inostranstvu

Strani jezici : Aktivno znanje engleskog jezika

Ostalo : Zavidan nivo poznavanja rada na računaru

Bračno stanje : Oženjen, otac dvoje djece