JAVNA RASPRAVA
 
Na ovoj stranici se obavljuju nacrti akata koje je usvojila Komisija za tržište kapitala i na koja zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me