Kastodi
 

Komisija je donijela Pravila o obavljanju kastodi poslova, koja su stupila na snagu 6. oktobra 2007. godine. Ovim Pravilima se u Crnoj Gori utvrđuju uslovi i način obavljanja kastodi poslova, vrste kastodi poslova i postupak za dobijanje dozvole za obavljanje kastodi poslova, u cilju sprovođenja Zakona o hartijama od vrijednosti i Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima.

 

Od stupanja na snagu Pravila o obavljanju kastodi poslova, sedam banaka je dobilo dozvolu za obavljanje kastodi poslova.

 

Kastodi -  datum dobijanja dozvole za rad

NLB Montenegrobanka a.d. Pogorica - 24.03.2008.

Hipotekarna Banka a.d. Podgorica - 12.05.2008.

Prva Banka Crne Gore a.d. Podgorica - 25.07.2008.

Crnogorska Komercijalna Banka a.d. Podgorica - 29.10.2008.

Erste bank a.d. Podgorica - 26.09.2014.

Universal Capital Bank a.d. Podgorica - 12.08.2016.