EUROFOND ZIF

PIB - 02359472

Puni naziv - Zatvoreni investicioni fond "EUROFOND" - u postupku transformacije

Adresa - Svetog Petra Cetinjskog 78, Podgorica, Crna Gora