ROBNA KUĆA NIKŠIĆANKA

PIB - 02284766

Puni naziv - ROBNA KUĆA "NIKŠIĆANKA" A.D.

Adresa -  NJEGOŠEVA 20, NIKŠIĆ, Crna Gora